O mne

Mám 50 rokov a som otcom troch detí. Žijem s rodinou v Banskej Štiavnici.

Som ekonóm a v politike sa snažím hľadať racionálne a uskutočniteľné riešenia problémov Slovenska a jeho občanov, ktoré posunú našu krajinu dopredu. Som poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za Demokratov Slovenska – Ľudo Kaník, ktorej som aj predsedom a venujem sa najmä problémom sociálneho systému, zamestnanosti a daňovo-odvodovej problematike. Hľadám riešenia, ktoré pomáhajú odkázaným ľuďom a ktoré motivujú všetkých ostatných, aby aktívne a so záujmom o svoj osud nachádzali tú najlepšiu cestu životom pre seba a svoju rodinu.

Pozorne sledujem a prispievam k zmenám a vylepšovaniu dôchodkového systému po jeho reforme, ktorú som ako minister práce pripravil a zrealizoval. Vďaka tejto reforme každý mesiac pribúdalo na súkromné účty občanov Slovenska 9 percent ich hrubej mzdy. Po minuloročnom hrubom zásahu Smeru do dôchodkového systému sú to už len štyri percentá.

Za kľúčovú úlohu pre budúci rozvoj Slovenska považujem vytváranie nových pracovných miest a boj s nezamestnanosťou. Preto ako poslanec, nadväzujúc na svoje predchádzajúce ministerské pôsobenie, venujem veľkú pozornosť legislatíve, ktorá zlepšuje podnikateľské prostredie. Pod mojím vedením bola pripravená zásadná zmena Zákonníka práce, ktorá podporovala tvorbu nových pracovných miest. Bohužiaľ, súčasná podoba po zmenách z dielne Smeru opäť kladie väčšie prekážky novým a dobre plateným pracovným príležitostiam.

Nízke dane a nízke odvodové zaťaženie považujem za zásadné pre nízku nezamestnanosť a dobré podmienky pre zamestnávanie. Stále budem hľadať cesty na znižovanie daní a odvodov.

Slovensko považujem za ideálne miesto pre rozvoj cestovného ruchu. Táto oblasť je veľkým rezervoárom nových pracovných miest a významných príjmov štátneho rozpočtu. Preto rozvoju podmienok na rast tohto odvetvia tiež venujem pozornosť.

Som hrdý na Slovensko a verím v Slovensko. Je len na nás, ako budeme svoju krajinu spravovať, rozvíjať a či z nej spravíme to najlepšie miesto pre život.

Život je síce beh na dlhé trate, ale to neznamená, že sa nemáme ponáhľať.