Čo presadzujem

PRESADZUJEM,

 • aby Slovensko bola krajina, kde ľudia chcú žiť; krajina, na ktorú sú jej občania hrdí,
 • aby sme mali štát, ktorý ľudom pomáha a chráni ich,
 • aby úrady a úradníci poskytovali ľudom kvalitné služby a aby im uľahčovali život a aby sa ľudia nemuseli úradom klaňať,
 • aby každý, kto sa snaží, pracuje a podniká, mal na Slovensku dobré podmienky pre dosiahnutie úspechu a
 • aby si každý svojou prácou dokázal zabezpečiť slušný život a keď zostarne, mohol pokojne užívať zaslúžený a slušný dôchodok.

CHCEM,

 • aby efektívny štát poskytoval kvalitné služby svojim občanom, ktorí by mohli platiť nízke a rozumné dane a odvody,
 • aby sa na Slovensku ľudia cítili bezpečne,
 • aby tu vládol zákon a spravodlivosť, ktorej sa každý môže dovolať,
 • aby korupcia bola na Slovensku neznámym pojmom,
 • aby na Slovensku stále vládla sloboda a demokracia,
 • aby sme si vážili aj iný názor a vytvárali podmienky pre vzájomný rešpekt a toleranciu a
 • aby sme boli národ, ktorý je hrdý na svoju históriu, tradície, kultúru a tieto hodnoty stále zveľaďuje a zušľachťuje.

Som presvedčený, že sme súčasťou západoeurópskej kultúry, že stojíme na odvekých hodnotách vytvorených kresťanskou európskou civilizáciou, a že toto zakotvenie do západného európskeho sveta budeme neustále upevňovať.

                                                                                                           Ľudo Kaník