Najnovějšie príspevky

Keby vláda nerobila nič, nezamestnanosť by klesala rýchlejšie

Miera nezamestnanosti na Slovensku klesá pomalšie ako v iných krajinách Európskej únie. Zdôraznil som to aj v nedeľnej diskusii na TA3. Vezieme sa na celoeurópskom oživení, ktoré sa dotýka všetkých krajín, ale na Slovensku klesá nezamestnanosť veľmi pomaly. Vládne opatrenia, ako napríklad výrazné zvýšenie daňového a odvodového zaťaženia pre živnostníkov a malých podnikateľov,brzdia pokles nezamestnanosti. Keby vláda nerobila nič, alebo keby prijímala iné opatrenia, klesala by nezamestnanosť rýchlejšie.
Viac si prečítajte tu.

Ficova vláda obrala živnostníkov o 50 % (video)

Ja ako praktik vám chcem vysvetliť, že ako tento vládny návrh „odškodnenia živnostníkov“ v kauze Váhostav vlastne bude vyzerať. Vláda za 50 % hodnoty získava 100 %-tnú pohľadávku voči Váhostavu plus akcie, ktoré sa k tomuto viažu, ktoré tiež majú svoju hodnotu. A čo je veľmi podstatné, vymôcť túto pohľadávku v situácii, keď Váhostav má uzavreté platné kontrakty so štátom, s vládou v objeme 1,5 mld. eur a tieto práce bude vykonávať a za tie práce bude vláda alebo jej inštitúcie platiť reálnymi peniazmi, reálnym kešom, nie je vôbec ťažké. Pokiaľ sa vláda nebude snažiť oklamať jednak občanov a daňových poplatníkov a nahnať peniaze Váhostavu, Širokému alebo iným majiteľom, tak veľmi jednoducho zápočtom pohľadávok postupným a priebežným tých 104 miliónov o ktoré sa jedná, získa peniaze postupne späť. Takže môžeme povedať, že keďže dodnes ich okrádali Váhostav, Doprastav, TSS Grade a ich majitelia Široký a ďalší, skrytí majitelia, tak dnes sa k tomu okrádaniu pridala aj vláda. Pretože je nespravodlivé, aby za bonitnú a zdravú pohľadávku, ktorá je krytá kontraktmi za 1,5 mld. eur, ponúkla iba 50 %!

Na riešení kauzy Váhostav-SK zarobí na úkor živnostníkov vláda

Riešenie kauzy Váhostav-SK, ktoré dnes predstavil premiér Robert Fico, znamená, že na úkor živnostníkov a malých veriteľov vláda zarobí. Vláda za 50 percent získa celú pohľadávku veriteľa plus jeho akcie Váhostavu-SK. Neskôr si štát vymôže od Váhostavu-SK 100 percent záväzkov a ostanú mu aj akcie. Je totiž takmer isté, že skoro všetci malí veritelia využijú ponuku vlády a uprednostnia odkúpenie pohľadávok za 50 percent ich nominálnej hodnoty. Takto nebudú čakať roky na ďalšie peniaze. Bolo by spravodlivejšie, tak ako to navrhuje SDKÚ-DS, aby štát odkúpil pohľadávky veriteľov za ich nominálnu hodnotu, nie za polovicu.
Viac si prečítajte tu.

Vláda mala požiadať o predbežné opatrenie v prípade Váhostavu

Prvé, čo mala vláda urobiť pri riešení problému firmy Váhostav, je požiadať príslušný súd o predbežné opatrenie. To by zabránilo tomu, aby peniaze odišli do schránkových firiem či daňových rajov. Ide totiž o obrovské peniaze, ide o milióny eur. Napriek tomu sa vláda mlčky prizerá a zatiaľ len verbálne niečo navrhuje, nekoná. Napriek tomu, že má všetky nástroje v rukách. SDKÚ-DS navrhuje odkúpiť pohľadávky príslušnými inštitúciami štátu v 100 % výške a použiť tieto pohľadávky na úhradu budúcich záväzkov, ktoré vyplývajú pre štát z už uzavretých zmluvných vzťahov s firmou Váhostav. Váhostav má uzavreté budúce výkony v objeme 1,5 miliardy eur. To, čo je potrebné rýchlo urobiť, je vyplatiť živnostníkom a malým dodávateľom 104 miliónov eur, čo je podstatne menej ako 10 percent z budúceho objemu.
Viac si prečítajte tu.

Opatrenia vlády nepomáhajú znižovať nezamestnanosť na Slovensku

Vláda na Slovensku svojimi opatreniami nepomáha znižovať nezamestnanosť, ale naopak, brzdí znižovanie nezamestnanosti. Keby vláda nerobila nič alebo keby prijímala iné opatrenia, tak by nezamestnanosť klesala rýchlejšie. Napríklad v Poľsku za posledné tri roky klesla o 1,9 %, v Českej republike o 1,6 %, v Maďarsku o 3,4 % a v Estónsku až o 4,1 %. Na Slovensku sa však v tom istom období podľa Kaníka znížila o 1 % na 12,06 % v marci tohto roka. Jej pokles pritom nie je spôsobený opatreniami vlády, je dosiahnutý napriek prijatým opatreniam. Výrazné zvýšenie odvodového aj daňového zaťaženia živnostníkov a malých podnikateľov nemôže pomáhať rastu zamestnanosti, ale ho brzdiť.
Viac si prečítajte tu.

Návrhujem zmeny v zákone o DPH ako reakciu na kauzu Váhostav

Podnikatelia by mali platiť daň z pridanej hodnoty (DPH) až po zaplatení faktúry odberateľom. Zákon o DPH v dnešnej podobe umožňuje zneužívanie pozície veľkých firiem na legálne tunelovanie rozpočtu štátu a zároveň existenčne ohrozuje existenciu malých firiem a živnostníkov. Je nastavený tak, že núti odviesť DPH hneď po vystavení faktúry, a to aj v tom prípade, keď firma ešte nedostala za faktúru zaplatené. Platný zákon v súčasnosti zároveň umožňuje firmám žiadať od štátu nadmerné odpočty DPH za neuhradené faktúry. To znamená aj v prípade, keď firma neuhradila svoje záväzky voči dodávateľom. Napriek tomu si môže uplatniť nárok na nadmerný odpočet DPH a štát jej vypláca obrovské sumy, hoci takáto firma nikomu nezaplatila. Presne takto postupuje aj spoločnosť Váhostav-SK a ďalšie firmy v reštrukturalizácii. Tento legálny podvod treba zastaviť. Vláda nekoná, a preto som predožil tento návrh do parlamentu.
Viac si prečítajte tu.

Vláda ide chrániť majetok Širokého na úkor živnostníkov a všetkých občanov

Kauza Váhostav je kolosálnym zlyhaním Ficovej vlády. Socialistický kabinet sa po troch rokoch absolútnej nečinnosti snaží vo verejnosti vytvoriť obraz, že za súčasný stav je zodpovedná opozícia, a zároveň predložila pseudoriešenie, na ktoré použije peniaze všetkých občanov Slovenska, aby ochránila majetok Juraja Širokého. SDKÚ-DS ako prvá navrhla komplexné riešenie situácie, ktoré by zabránilo ďalšiemu tunelovanie firmy a zaručilo by vyplatenie všetkých pohľadávok a v plnej výške živnostníkom a malým a stredným podnikateľom, ktorí sa nachádzajú na konci subdodávateľského reťazca.
Viac si prečítajte tu.

Faktická na smerákov (video)

V kauze Váhostav však nestačí dať len podnet na prokuratúru, pretože prokuratúra sa tým môže zaoberať pekne dlho. Je dobré, že sa dal podnet na prokuratúru, ale treba dať žiadosť o predbežné opatrenie, a to vláda môže urobiť a nerobí to! Len predbežné opatrenie dokáže zastaviť vytunelovanie tohto podniku a odlev stoviek miliónov do zahraničia do schránkových firiem.

Vystúpenie ku kauze Váhostav a útek smeráckych poslancov z parlamentu (part 2)

Kauza Váhostav je situáciou, ktorá hovorí, že to nie je počiatok konca SMER-u, ale pokračovanie konca SMER-u, ktorý začal ešte pred prezidentskými voľbami a je to prejav toho kopania, kopania zdochýnajúceho koňa. A uvidíte, že dôjde na moje slová. Všetko čo sa tu deje má naťahovať čas, nechýba ani klasické zvalenie viny na opozíciu, aby sa mohlo vo Váhostave zatiaľ potichu dokončiť to čo sa v iných firmách už dokončilo Veď čo je hlavnou súčasťou plánu, ktorý je pripravený? Vývoz väčšiny kapitálu do zahraničia, do daňových rajov, do schránkový firiem, o ktorých už aj vrabce čvirikajú, médiá píšu a na konkrétnych prepojeniach je to zobrazené a vyznačené, že s najväčšou pravdepodobnosťou a s dôvodnými podozreniami sa jedná o fiktívne zmluvy, priame osobné prepojenia na majiteľov Váhostavu na pána Širokého a že sa jedná o vytunelovanie firmy. Robí proti tomu niečo vláda? Nie, naopak, podporuje to!

Vystúpenie ku kauze Váhostav a útek smeráckych poslancov z parlamentu (part 1)

Keď SMER dokoná toto svoje politické dielo skazy, už si nezaslúži, aby v plnom slova zmysle tento orgán niesol pomenovanie Národná rada Slovenskej republiky ale Národná zrada Slovenskej republiky. Pretože to je zrada všetkého čo sa, o čo sa tu snažíme od ´89, popretie demokracie, pošliapanie demokracie, popretie pomerného zastúpenia v orgánoch, vyvodzovanie zodpovednosti za vládne zlyhanie voči opozícii, aby sme zakryli vlastné prešľapy. Toto je to o čo SMER usiluje. Opakujem a zdôrazňujem SDKÚ-DS dala návrh a prichádzame s ním a budeme sním prichádzať ako je možné uhradiť 100 % pohľadávky drobných veriteľov tak, aby to štát nestálo ani cent.