Najnovějšie príspevky

Celá opozícia sa opäť spojila za ochranu sporiteľov v II. pilieri

Druhý pilier je mimoriadne dôležitou súčasťou dôchodkového zabezpečenia. Neustále zásahy ho však oslabujú a robia neprehľadným. Keďže demografický vývoj na Slovensku je nepriaznivý, navrhujeme, aby bol druhý pilier chránený ústavou. Konkrétne navrhujeme ústavné zakotvenie nedotknuteľnosti vlastníckych práv dôchodkových úspor vytvorených sporiteľmi v tomto systéme a nezrušiteľnosť dôchodkového sporenia. Sme za postupné zvyšovanie dôchodkov. A preto navrhujeme zvyšovanie príspevkov na osobné dôchodkové účty sporiteľov postupne tempom ¼ % ročne, minimálne na 6 %. Ústavne sa zakotví stanovenie veku odchodu do dôchodku vo väzbe na vývoj strednej dĺžky života. Ak bude vládny SMER-SD naďalej blokovať prijatie ústavného zákona, na ktorom sme sa dohodli, obnovíme petíciu za ochranu a nápravu dôchodkového systému.
Viac si prečítajte tu.

Máme recept, ako zvýšiť volebnú účasť až nad 80 %

Uvedený návrh zákona má za cieľ významne zvýšiť účasť na voľbách až na predpokladaných 80 % voličskej účasti. V porovnaní s inými krajinami EÚ má Slovensko výrazne nižšiu voličskú účasť, a tým pádom aj nižšiu legitimitu volených zástupcov. Odráža to skutočnosť, že slovenský občan má v priemere nízky záujem o verejné dianie vo svojej krajine. V niektorých krajinách EÚ hrozia za odignorovanie volieb finančné i právne postihy. Náš návrh zákona však volí radšej motivačný ako reštriktívny prístup. Upravuje totiž akýsi spôsob motivácie účasti na voľbách formou poskytnutia jedného dňa plateného voľna navyše zamestnávateľom v prípade, ak zamestnanec predloží potvrdenie o osobnej účasti na voľbách vydané okrskovou komisiou. Pre vyrovnanie nákladov pre zamestnávateľov, ktoré vzniknú v dôsledku poskytnutia jedného dňa plateného voľna navyše za účasť na voľbách sa navrhuje, ako akási protiváha, zároveň zrušenie jedného štátneho sviatku – 1. septembra – Dňa Ústavy SR.
Viac si prečítajte tu.

Demokratická skupina navrhuje zvolať summit EÚ pre riešenie problému migrantov (video)

To už nie je len imigrácia, to sa už podobá na sťahovanie národov. Treba tomu čeliť. Rozumne, ale rozhodne. Nie na báze individuálnej – viď. Macedónsko, Taliansko, Grécko či Maďarsko – krajiny, ktoré momentálne čelia najväčším vlnám migrantov a napriek svojej reštriktívnej politike sa im nedarí tento problém zvládnuť. V mene Demokratickej skupiny vyzývam na okamžité zvolanie summitu EÚ, vyčlenie európskych prostriedkov na jednotné riešenie tohto problému. Ak Európa nebude brať problém prílivu migrantov na svoje územie vážne, tak v krátkom čase sa jej to vypomstí v podobe chaosu a ona sama bude musieť hľadať pomoc vonku.
Viac v mojom videu.

Kto schvaľuje ruský útok na Ukrajinu, schvaľuje rovnako aj okupáciu ČS v auguste 68 (video)

August 1968 musí byť pre nás ponaučením. Vtrhnutie sovietskych tankov na územie vtedajšieho Československa bolo trpkou bodkou za ilúziami socializmu. Invázia v roku 1968 patrí medzi najčernejšie kapitoly našich dejín. Išlo o prepad zvrchovaného štátu. To isté sa momentálne deje na Ukrajine. Ľudia, ktorí schvaľujú to, čo Rusko momentálne robí na Ukrajine, schvaľujú tým pádom aj okupáciu Československa v auguste 1968. Povojnové desaťročia ukázali, aké obrovské ľudské, materiálne a morálne škody boli Slovensku spôsobené tým, že sme boli vazalom Moskvy a patrili do sovietskeho bloku. Dnes ešte viac ako kedykoľvek predtým vidíme, aké je veľmi dôležité mať jasno v tom, kam patríme a kam chceme patriť. Po dlhých desaťročiach neslobody a zápasu o ňu sme dnes súčasťou európskych demokratických štruktúr, súčasťou Európskej únie a NATO. Treba sa poučiť z dejín našej krajiny a vážiť si, že v súčasnosti patrí Slovensko do slobodnej časti sveta. Na druhej strane udalosti na Ukrajine, v krajine nášho východného suseda, v plnej nahote potvrdzujú pravdivosť výroku, že „boj za slobodu sa nikdy nekončí“. Sloboda sa ťažko získava, ale veľmi ľahko ju môžeme stratiť. Slobodu si vážme a strážme. Pripomínajme si chvíle, keď sme o ňu prišli, aby sa už nikdy takáto situácia nezopakovala.
Viac v mojom videu.

Potrebujeme silnú pravicovú koalíciu, nie nemohúceho Freša

Reakcia na vyhlásenie P. Freša: Pavol Frešo si potreboval opäť niečo povymýšľať, aby sa pokúsil zakryť svoju nemohúcnosť. Ono je to však celé úplne inak. Dlhodobo a otvorene presadzujem potrebu širšej koalície pravicových strán: SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, DS-SDKÚ (to je väčšina členov SDKÚ-DS a mnoho ďalších sympatizantov bez Freša v čele, s ktorým okrem pár zaviazaných funkcionárov už nikto nechce nič mať), prípadne ďalších strán. Robím to, čo by mal robiť predseda strany, keby mal pocit zodpovednosti k svojim voličom a členom. Nerobím to pre svoju osobu, ale pre všetkých, ktorí sú sklamaní a znechutení Frešovou politikou a jeho krokmi. Robím to pre tých, ktorí sú v strane pre hodnoty, ktoré SDKÚ-DS presadzovala, a na ktorých v minulosti stála. A robím to pre to, aby spojením strán vzniklo silné zoskupenie, ktoré môže byť alternatívou pre pravicového voliča! Rozdrobené pravicové strany tou alternatívou totiž nie sú, ale spojením v koalícii by mohli byť.
DS-SDKÚ má dnes viac podporovateľov, ako je súčasný reálny počet členov Frešovej SDKÚ a mnohonásobne viac, ako je pár zaviazaných funkcionárov a Frešových zamestnancov zo župy, ktorí mu ešte stále držia chrbát.

Potrebujeme nízke dane a odvody, nie „dobrého deduška“ Fica

Premiér Robert Fico opakovane (marketing musí byť) predstavil svoj druhý sociálny balíček. Ficove sociálne balíčky ukazujú, ako socialisti narábajú s peniazmi, ktoré vyprodukujú bežní ľudia. Stratégia je nasledovná: 1.) zaťažiť ľudí vysokými daňami, 2.) zobrať im peniaze, ktoré zarobia, 3.) následne sa zahrať na „dobrého deduška“, ktorý rozdelí peniaze, čím sa zapáči ľuďom a kúpi si voličov. A aká náhoda – že tesne pred voľbami! Fico mal radšej použiť prostriedky na zníženie daní a odvodov na to, aby vláda nebrala ľuďom toľko peňazí ako doteraz. To však vo Ficových balíčkoch nenájdete. Slovensko má pritom jedno z najvyšších daňovo-odvodových zaťažení. Treba to zmeniť! Demokratická skupina má program, ako výrazne znížiť odvody. To je cesta, ako pomôcť všetkým – ľuďom k vyšším príjmom, ekonomike k výraznejšiemu rastu a tvorbe pracovných miest.
Viac si prečítajte tu.

Demokratická skupina navrhuje voľby cez pracovný deň a platené voľno za účasť na nich

V mene Demokratickej skupiny DS SDKÚ prichádzam s iniciatívou, s ktorou chcem osloviť všetky parlamentné strany. Jej cieľom je, aby sme už do nasledujúcich parlamentných volieb išli so zmeneným zákonom, ktorý dáva predpoklady na volebnú účasť až niekde na úrovni 80 percent. Ide o návrh zmeny dňa, v ktorom sa konajú voľby, a to zo soboty na pracovný deň a zároveň poskytnutie plateného voľna za preukázanie účasti na voľbách zamestnancom. Takéto potvrdenie by vydala okrsková komisia. Ide o veľmi jednoduchú zmenu – len pár zmien v zákonníku práce a vo volebnom zákone, ale efekt by bol veľmi významný.
Viac si prečítajte tu.
alebo
Viac v mojom videu.

Gabčíkovo, Calais, migranti – treba to riešiť inak (video)

Referendum v Gabčíkove k otázke migrantov ako aj veľké problémy v tranzitnom meste Calais opäť potvrdili to, čo som už niekoľkokrát povedal – riešenie problému prílevu migrantov treba hľadať koordinovane, na pôde Európy ako celku a nie v každom štáte po svojom. EÚ by mala – po prvé vyčleniť dostatočné finančné prostriedky (navrhuje z Eurovalu) a po druhé aj priestor na zriadenie obrovských záchytných táborov pre utečencov (navrhujem ostrov mimo kontinentálnej časti Európy).
Viac v mojom videu.

Zrodí sa líder pravice? (komentár)

Usporiadajme všeľudové, primárne voľby lídra pravicovej koalície. Samozrejme, za predpokladu, že sa takáto koalícia zrodí. Primárne voľby, kde všetci voliči a sympatizanti pravicových strán, zdôrazňujem všetci, nielen straníci, budú môcť voliť. Tento novy spôsob otvorenia sa všetkým priaznivcom pravice by mohol prebudiť z letargie aj tých, čo už na vieru v pozitívnu zmenu rezignovali. Opäť by to boli ľudia, ktorí by mali možnosť zasiahnuť do behu udalostí a to ešte pred samotnými voľbami.
Viac si prečítajte tu.

Vyberme lídra spojenej pravice všeľudovými primárkami

Do predvolebnej stredopravej koalície sa zatiaľ strany príliš nehrnú. Okrem toho, teraz nie je nikto, kto by bol automaticky na úlohu lídra takejto koalície predurčený. Dobrou cestou by bolo usporiadať celonárodné všeľudové primárne voľby lídra tejto koalície, v ktorých by mohli hlasovať nielen členovia jednotlivých strán, ale všetci priaznivci, voliči a sympatizanti. Funguje to v mnohých krajinách, prečo by nemohlo aj na Slovensku?
Viac si prečítajte tu.