Najnovějšie príspevky

Reakcia na vládne prešľapy – dôchodky, obchvat a Medical Group

Na tlačovej konferencii sme sa venovali tomu, ako zabrániť Ficovi okrádať budúcich dôchodcov, že diaľničný obchvat Bratislavy nemôže byť na úkor zvyšku Slovenska. Rovnako sme vyzvali vládu, aby predmetom rokovania v parlamente bola správa o úspešnej firme Medical Group prepojenej s ministrom hospodárstva Pavlom Pavlisom.

II. dôchodkový pilier chceme chrániť ústavným zákonom (video)

Slovensko rieši dôchodky. Prvé penzie z druhého piliera spustili ostrú debatu o tom čo bude ďalej. Reakcie sú rôzne. Zatiaľ čo vláda chystá otvorenie druhého piliera a tvrdí, že tam nemá čo robiť milión ľudí, opozícia chce pilier chrániť ústavným zákonom. Prečo sú doživotné dôchodky z druhého piliera nižšie ako tie, ktoré sú len zo sociálnej poisťovne? Kde je problém a čo s ním? Odpovede som poskytol rádiu Expres.
Video si pozrite tu.

Slovensko potrebuje II. pilier, treba ho chrániť

Predseda vlády SR Robert Fico nazval druhý pilier obludným podvodom. Chcem sa však spýtať, či je podvodom, že 1,5 milióna bežných ľudí má na svojich účtoch v osobnom vlastníctve viac ako 6 miliárd eur, ktoré by bez 2. piliera nemali. Je to v priemere na aktívneho sporiteľa približne 5200 eur. Nie, toto nie je podvod. Podvod je to, čo arciknieža podvodu a klamstva Robert Fico niekoľkokrát spravil. Podvodom je to, že trikrát otvoril druhý pilier, klamal ľudí a snažil sa ich z neho vyhnať.
Viac si prečítajte tu.

2. dôchodkový pilier treba chrániť pred Ficom

Reakcia na Ficom oznámené "kategorické riešenia" 2. dôchodkového piliera. Postoj SDKÚ-DS - potreba regulovať životné poisťovne v možnostiach ponúk pre budúcich dôchodcov, nevyhnutná potreba zakotvenia ústavnej ochrany 2. piliera, vďaka ktorému jue na účtoh 1,5 milióna ľudí viac ako 6 miliárd €.

Arciknieža podvodu a klamstva opäť útočí (komentár)

Róbert Fico sa pravdepodobne znovu ide pokúsiť okradnúť sporiteľov v 2. pilieri o peniaze, o ich úspory. Na tlačovej konferencii ohlásil kategorické riešenia – čo, keďže poznáme jeho animálnu nenávisť k možnostiam, že si ľudia sami sporia na dôchodok a nie sú závislí od vlády – môže znamenať ďalší pokus o znárodnenie 2. piliera. Róbert Fico, arciknieža politického podvodu a klamstva, označil opäť 2. pilier za podvod. Dnes je v ňom nasporených už vyše 6 miliárd eur na súkromných účtoch sporiteľov, v ich vlastníctve. Teraz Róbert Fico potrebuje získavať peniaze na rozdávanie a kupovanie si voličov a keďže už nemôže bezbreho zadlžovať Slovensko ako to robil v minulosti – peniaze sporiteľov sú pre neho lákavé sústo, na ktoré si dlhodobo brúsi zuby.
Viac si prečítajte tu.

Sporiteľom v 2. pilieri: poisťovne sú sebecké, nežiadajte ešte o penziu

V nadväznosti na ponuky životných poisťovní prvým dôchodcom z 2. piliera odporúčam žiadateľom o dôchodok, aby neprijímali aktuálne nevýhodné ponuky a svoje rozhodnutie o poberaní penzie z tohto systému tak odložili. Zo strany poisťovní ide o sebecký a krátkozraký postoj, hľadia len na svoj záujem maximalizovať zisk v krátkodobom horizonte. Neuvažujú strategicky. Nastavili systém na súčasnú situáciu. Navrhujem urýchlene novelizovať zákon o starobnom dôchodkovom sporení. Malo by sa zaviesť prechodné 5-ročné obdobie, počas ktorého by sa žiadateľom o dôchodok z 2. piliera umožnilo slobodne nakladať so svojimi penzijnými úsporami v prípade, ak pre nich nebude ponuka od životných poisťovní zaujímavá. Počas týchto piatich rokov by trh s druhopilierovými dôchodkami narástol, životné poisťovne by mohli zmeniť svoj prístup k vyplácaným sumám a vytvoril by sa tým aj priestor na hľadanie primeraných regulačných opatrení voči životným poisťovniam.
Viac si prečítajte tu.

List členom a sympatizantom SDKÚ-DS, súčasným, minulým a budúcim (blog)

Chcem vám v úvode nového roka zaželať všetko dobré a veľa zdravia. Veľa šťastia a úspechov v osobnom aj pracovnom živote. Nech vám nadchádzajúci rok 2015 prinesie veľa nových a pozitívnych vecí do života. Ten predchádzajúci bol rokom veľkých zmien, aj keď si to mnohí naplno ešte neuvedomili. Zvolili sme si nového prezidenta, ktorý, hoci je v úrade len krátko, ukazuje, že konečne máme hlavu štátu, ktorú si Slovensko zaslúži a na ktorú dlho čakalo. Prezidenta, ktorý ma jasnú orientáciu vo svete a v hodnotách, na ktorých naša, západná civilizácia, stojí, ktorý svojimi názormi je prirodzene najbližšie názorom a hodnotám, ktoré SDKÚ-DS dlhodobo presadzuje a obhajuje.
Viac si prečítajte tu.

Interpelujem ministra Kaliňáka v súvislosti s prípadom M. Kotlebu

Dnes som podal interpeláciu na ministra vnútra vo veci prešetrenia prípadu povinného odvádzania časti mzdy zamestnancami BBSK županovi M. Kotlebovi. Chcem od ministra vedieť, ako postupuje políciou vedené vyšetrovanie tohto prípadu, či sa tento skutok vyšetruje ako podozrenie zo zločinu vydierania, nátlaku, alebo zneužitia právomoci verejného činiteľa a ako postupuje Národná kriminálna agentúra vo veci prešetrenia prípadu. V prípade, že polícia nekoná, som pripravený podať v uvedených podozreniach trestné oznámenie.
Viac si prečítajte tu.

Cenové porovnávanie zabráni predraženým zákazkám

Posledné dni sme boli svedkami viacerých predražených verejných zákaziek. Spolu s kolegom Jurzycom sme sa rozhodli predložiť efektívne riešenie, aby sa zamedzilo takémuto tunelovaniu vedných zdrojov. Nami navrhovaná zmena spočíva v tom, že ak je vyhlásené verejné obstarávanie nad určitú sumu, tak Úrad pre verejné obstarávanie vykoná cenové porovnanie predmetu obstarávania, či už je to tovar alebo služba na dostupnom trhu a zverejní svoje porovnanie na svojej internetovej stránke a v Centrálnom registri zmlúv tak, aby k nemu mal každý prístup. Rovnako navrhujeme upraviť popis predmetu zákazky tak, aby vďaka neúmerným detailom nemohol byť šitý na mieru vopred vybranému záujemcovi.
Viac si prečítajte tu.

Koniec predraženému verejnému obstarávaniu a zákaziek šitých na mieru konkrétnemu záujemcovi (video)

Dnes sme predložili s kolegom Jurzycom do parlamentu návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, vďaka ktorej by sa konečne efektívne riešil problém s predraženými zákazkami ako aj so zákazkami vopred šitými na mieru konkrétnemu súťažiteľovi. Riešením tohto problému, ktorým sa tunelujú verejné financie, je povinné porovnávanie cien predmetu zákazky na dostupnom trhu Úradom pre verejné obstarávanie online a tiež zákaz uvádzania opisu predmetu zákazky do takého detailu, ktorý výraznou mierou neovplyvňuje účel samotného verejného obstarávania, le naopak, často je len spôsobom, ako zabezpečiť výhru kokrétnemu záujemcovi.