Najnovějšie príspevky

Vyzval som ministra Richtera, aby si osvojil môj návrh valorizácie dôchodkov (video)

Minister práce Ján Richter by mal predložiť vládny návrh novely zákona, ktorou sa upraví valorizácia dôchodkov v budúcom roku. Vyzval som ho k tomu dnes verejne na mojej tlačovej konferencii. Takýto návrh som síce predložil na súčasnú schôdzu parlamentu ja, ale parlament by o ňom nestihol rokovať v druhom čítaní, keďže do parlamentných volieb sa už nemá uskutočniť riadna schôdza. Vyzývam preto ministra Richtera, aby odložil svoje stranícke priority, aby sa vecne pozrel na daný problém a prišiel ešte na tejto schôdzi parlamentu s vládnou novelou zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Okamžite by zabezpečila, aby výška valorizácie nebola smiešnych 1,9€ v budúcom roku. Ale 12,4€! 1,9€ to veľmi malá suma, ktorá skôr ponižuje, ako poteší všetkých dôchodcov.
Viac si prečítajte tu.

Nevideli ste moju tlačovú konferenciu? Záznam z nej si pozrite tu alebo moje vystúpenie z parlamentu tu.

Interpelujem generálneho prokurátora pre nečinnosť polície vo veci vyvesenia čiernych vlajok v deň osláv SNP na budovu BBSK

Naďalej som presvedčený, že neznámy páchateľ sa dopustil trestného činu popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov politických režimov podľa § 422d Trestného zákona. Poverený príslušník policajného zboru odmietol moje trestné oznámenie napriek tomu, že v predmetnom prípade nedošlo k vypočutiu žiadnych svedkov, preto nemožno posúdiť dôvod vyvesenia čiernych zástav na budovu BBSK a teda ani možnosť naplnenia skutkovej podstaty predmetného trestného činu. Navyše, prešetrenie zo strany príslušníka PZ bolo vedené akoby vo veci „podania trestného oznámenia na pána Mariána Kotlebu“, pričom mnou podané trestné oznámenie bolo označené ako „trestné oznámenie na neznámeho páchateľa“. Vďaka tomu došlo k významnému zúženiu okruhu možných podozrivých a k hrubej chybe zo strany vyšetrovateľa. Za zmienku tiež stojí, že prešetrenie bolo vykonané v expresne rýchlom čase (od výsluchu mňa ako oznamovateľa k vydaniu odmietavého uznesenia neuplynul ani jeden deň), čo indukuje, že príslušný orgán sa mojím trestným oznámením nezaoberal tak, ako mu káže Trestný poriadok. Práve naopak, nabáda to k záveru, že odmietavé uznesenie bolo vopred pripravené a dohodnuté. Generálnemu prokurátorovi som položil tieto otázky:

1. Vypočula polícia relevantných svedkov (svedkov z miesta činu, najmä zamestnancov BBSK prítomných v práci 29.8.2015) predmetnej udalosti?
2. Uskutočnila polícia výsluch osoby, ktorá fyzicky vyvesila dve čierne zástavy na budovu úradu BBSK? Ak áno, zistila, na koho príkaz konala? Ak nie, prečo nedošlo k vykonaniu najdôležitejšieho dôkazu?
3. Aké procesné kroky uskutočnil dozorujúci prokurátor v prípade hrubej chyby, ktorej sa dopustili vyšetrovatelia, ktorí viedli prešetrenie mnou podaného trestného oznámenia akoby vo veci „podania trestného oznámenia na pána M. Kotlebu“, kým mnou podané trestné oznámenie bolo označené ako „trestné oznámenie na neznámeho páchateľa“, čím došlo k významnému zúženiu okruhu možných podozrivých páchateľov, keďže podozrenie z trestného činu sa prešetrovalo ku konkrétnej osobe a nie vo vzťahu k neznámemu páchateľovi?

Ad. 17. November ´89: Na Slovensku chýba politický subjekt, ktorý by chcel spolupracovať a ukončiť monopol moci Smeru (stanovisko)

V jednote je sila. Skandovalo sa na námestiach po 17. novembri. Len vďaka jednote a masovej podpore, aj taký silný a totalitnou mocou podopretý komunisticky režim, padol. Dnes naopak, práve pre úplnú rozdrobenosť stredopravej opozície a nevôli k vzájomnej spolupráci sa Smeru, ktorý síce podporuje len cca. 20 % voličov z celkového počtu, darí držať monopol na moc a patrične ju zneužívať na obohacovanie úzkej skupiny ľudí. Chýba tu strana, ktorá by myšlienku spolupráce stredopravých síl považovala za prioritu a základný spôsob získania väčšinovej podpory voličov. A bez toho to nejde. Kým sa to nezmení, dominanciu Smeru nemá čo ani kto ohroziť.

Ľudo Kaník
Demokratická skupina (DS-SDKÚ)

Zatvorenie a dôsledná ochrana hraníc EÚ, azylová procedúra mimo kontinentu (stanovisko)

Po útokoch v Paríži sa opäť všetci budú pýtať ako predísť takýmto tragickým útokom a ako sa postaviť k utečeneckej kríze. V prvom rade nesmieme uveriť naivným predstavám. Je naivné očakávať, že situácia v krajinách odkiaľ prichádzajú migranti sa rýchlo zmení k lepšiemu. Je naivné myslieť si, že to vieme výrazne ovplyvniť. Je naivné myslieť si, že Afrika, alebo Turecko zastavia prúd migrantov. Nič z toho sa nestane. Ani keď sa do toho investujú mld. eur. Je naivné myslieť si, že milióny migrantov neprinášajú rast napätia, frustráciu, sklamanie a z toho vyrastajúci hnev. To, čo EÚ môže, mala by, dokonca musí, ak chce niečo zmeniť, je chrániť svoje hranice všetkými prostriedkami a nedovoliť aby boli nelegálne prekračované. Aj na mori. Migrantov hneď na vonkajšej hranici zachytávať a umiestňovať v na to určených táboroch, najlepšie mimo kontinentu, na ostrovoch, ktoré sú jej územím. Tam by mala prebehnúť dôsledná azylová procedúra a len ten komu bude udelený azyl by mohol voľne vstúpiť na územie EU. Len tak dokážeme pomáhať tým, čo pomoc potrebujú. Ostatní musia byť vracaní do krajín pôvodu. Tí ktorí v EÚ už sú, musia tak isto čo najskôr prejsť takouto procedúrou a tí, ktorí nedostanú azyl sa musia vrátiť! Povedal som to už mnohokrát. A aj keď to nie je vôbec ľahké, žiadna iná cesta pre to aby sa táto kríza dostala pod kontrolu nie je. Čím neskôr sa k tomu dopracujeme, tým to bude horšie, nákladnejšie a ťažšie zvládnuteľné.

Ľudo Kaník
Demokratická skupina (DS-SDKÚ)

Viac si prečítajte tu.

Nepoučiteľná opozícia? Napriek novembru (blog)

Presne o takomto čase vlani sme odvolávali v parlamente premiéra Fica za predražené CT v Piešťanoch a ďalšie kauzy. Nebolo vtedy jednoduché presvedčiť mnohých kolegov, opozičných poslancov, že jedine cez odvolávanie premiéra môžeme diskutovať o brutálnych kšeftoch v zdravotníctve, ale nielen tam. Ak by sa táto schôdza nekonala, všetko by sa opäť rozplynulo do stratena. Nakoniec sa však podarilo. Presvedčil som postupne ďalších a ďalších, až nás bolo 33. A debata ukázala, že to malo význam. Poukázalo sa na množstvo zlyhaní vlády Smeru. V plnej nahote sa ukázalo, že Smer vedený Robertom Ficom spravil z politiky nástroj na krytie korupcie vo všetkých oblastiach. Že tunelovanie štátneho rozpočtu je hlavnou náplňou činnosti vlády a politika len vytvára priestor, krytie a dokonalé prostredie na realizáciu takéhoto bezbrehého obohacovania špičiek Smeru a ľudí s nimi spriaznených.
Viac si prečítajte tu,
a ak sa vám môj nový blog páči,
budem rád, ak ho podporíte hlasovaním tu.
Za každý hlas vám vopred ďakujem :-)

Nový sociálny čin Ficovej vlády – valorizácia dôchodkov blízka nule (komentár)

Koľkože to bolo (a v istých kruhoch aj stále je) rečí o tom, ako Kaník počas svojho ministrovania ochudobnil dôchodcov. Nikdy nebolo vysvetlené čím, pretože reforma, ktorú spustili v roku 2004, neznížila nikomu dôchodok ani o cent. Práve naopak, dôchodky začali byť výrazne štedrejšie! Ak však zostane valorizačný model dôchodkov taký, ako ho presadila Ficova vláda, vnesie to do dôchodkového systému novú nespravodlivosť. Keby sa prijal môj terajší návrh, mohli by dôchodky rásť ešte viac – namiesto Ficových 1,9€ na budúci rok, mojich 12,4€! Ako to všetko bolo a čo presne navrhujem?
Viac si prečítajte tu,
a ak sa vá môj komentár páči, budem rád,
ak ho podporiíte svojím hlasom tu,
za čo vopred ďakujem :-)

Nebyť Štefánika a nebyť Československa, nie je ani dnešné Slovensko (blog)

Bol to kozmopolitan, ktorý bol pevne zviazaný so svojou krajinou a ktorý vždy bol hrdým Slovákom. Záujem Slovenska a jeho ľudu bol základnou osou jeho konania, predovšetkým politického.“ Tieto slová vyslovil Václav Havel na margo Milana Rastislava Štefánika na Bradle pred 25 rokmi. A práve o generálovi Štefánikovi, o 28. októbri, o vzniku Československa a o mojom návrhu, aby bol tento deň na Slovensku zaradený medzi štátne sviatky, je môj dnešný blog.
Viac si prečítajte tu,
a ak sa vám môj blog páči,
budem rád ak zaň zahlasujete tu.
Vopred ďakujem :-)

Smer? Veď to sú boľševici aj klérofašisti. Pravicová vláda by bola menším zlepencom (rozhovor)

Ak bude Smer po voľbách vládnuť s niektorou zo stredopravých strán, po štyroch rokoch vládnutia sa vytvorí tak pevná a zakorenená spleť záujmov a mafií, že to nebude na štyri roky, ale na oveľa dlhšie. Preto je potreba predvolebnej stredo-pravej koalácie. Otázka pre mňa nestojí tak, čo bude so mnou. Ja sa na politiku nedívam ako na osobnú záležitosť, snahu o sebauplatnenie. Politika je práca na vízii, ktorej ste nositeľom, ktorú presadzujete.Takže pre mňa je dôležitá vízia a tou je zmeniť Slovensko na inú krajinu, akou je dnes. Prvou podmienkou na to, aby sa to mohlo stať, je zmena vlády. Hľadám spôsob, ako na to vytvoriť možnosti a podmienky.
Viac v mojom dnešnom rozhovore tu,
ktorý, ak sa vám páči, budem rád,
ak zaň zahlasujete tu.

Sociálna poisťovňa by mala informovať o výške budúceho dôchodku

Spolu s opozičnými kolegami navrhujeme, aby Sociálna poisťovňa pravidelne informovala občanov (vždy najneskôr k 31. júlu daného roka) o rôznych údajoch týkajúcich sa starobného dôchodkového poistenia a sporenia: išlo by napr. o výšku predpokladaného mesačného starobného dôchodku, predpokladaný dátum odchodu do dôchodku, doterajší počet rokov starobného dôchodkového poistenia, atď.). V systémoch starobného dôchodkového poistenia a sporenia sa tiež neustále vykonávajú legislatívne zmeny, ktorých dopady na výšku dôchodkov sú zásadné. Aj o týchto a ich možných vplyvoch by mala byť poskytnutá dôkladná informácia. Občania nemajú prehľad, ako sa výška nimi zaplatených odvodov prejaví vo výške ich budúcich dôchodkov, a teda napríklad ani nevedia, v akom rozsahu sa majú zabezpečiť na starobu súkromnými úsporami. Preto navrhujeme zaviesť tento inštitút poskytovania konkrétnych informácií zo strany Sociálnej poisťovne. A prečo je pracovným názvom tejto novely oranžová obálka? Vo Švédsku takéto informácie doručujú pravidelne občanom práve v obálke oranžovej farby :-)
Viac si prečítajte tu.

Ficových smiešnych 1,9 eur k dôchodku, alebo Kaníkových 12,4 eur? (video)

Valorizácia nastavená ešte mnou ako ministrom práce zvýšila dôchodky o vyše 70 %. Fico to zmenil a pokazil. Pre porovnanie na konkrétnych číslach – keby platil ešte dnes môj systém valorizácie, zvýšenie na rok 2016 by nebolo smiešnych, Ficových, 1,9 eur, ale aspoň mojich, Kaníkových 4,75 eur. A aj to sa dá ešte vylepšiť. Tak, aby dôchodcovia dostali až 12,4 eur plus každý mesiac. Ako?
Viac v mojom videu.