Najnovějšie príspevky

Zmenili sme názov na “Demokrati Slovenska”

Strana Demokrati Slovenska, ktorá išla do volieb za názvom Demokrati Slovenska – Ľudo Kanik zmenila svoj názov. Tak ako bolo avizované už pred voľbami, zaradenie mená lídra do názvu strany bolo dočasné opatrenie, ktoré malo pomôcť identifikovať stranu s konkrétnymi ľuďmi s konkrétnou politickou opozíciou a programom. Tento účel bol naplnený a preto strana mohla upraviť svoj názov, ktorý teraz znie Demokrati Slovenska. Sme pravicová politická strana, ktorá stojí na hodnotách slobody, demokracie, spravodlivosti a vlastenectva a ktorá nadväzuje na úspešné reformné obdobie rokov 2002-2006, ktoré posunulo Slovensko výrazne dopredu. Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje stranu pre umiernených konzervatívcov aj umiernených liberálov, ktorí bez najmenších problémov vedia nachádzať spoločné postoje, stranu, pre ktorú je typický dôraz na víziu Slovenska, na program, ktorým chce Slovensko meniť, stranu ktorá nie je závislá od jednej osoby lídra, ale stavia na hodnotách a vízii. Takúto stranu v súčasnosti budujeme. Začali sme tesne pred voľbami. Volebnú kampaň sme využili na to, aby sme v čo najširšej miere odprezentovali naše predstavy, návrhy, ktoré by výrazné zlepšili život bežného človeka na Slovensku, podnikateľské prostredie a podporil sa hospodársky rast. Budeme v tom pokračovať naďalej. Povolebný vývoj ukazuje že klasická stredopravá liberálna konzervatívna strana chýba na pravej strane politického spektra. Našou politickou prácou v spolupráci so všetkými, ktorí majú podobný názor na víziu rozvoja Slovenska a jeho postavenie v Európe a vo svete budeme takúto stranu budovať. Veľmi radi pri tom budeme spolupracovať so všetkými jednotlivcami alebo skupinami, ktorí sa zaraďujú svojimi názormi a hodnotami k pravému stredu.

Ľudo Kaník
predseda Demokratov Slovenska

Ruská DNA Ficovho Smeru sa nikdy nezmení (blog)

Všimli ste si, že celá Európa oslavuje koniec 2. svetovej vojny a víťazstvo nad fašizmom 8. mája a len my – keď vládne Ficov Smer – a Rusko 9. mája? Žeby náhoda? Vôbec nie. Fico opäť ukázal, ako nás ťahá systematicky na východ. Nie len týmto symbolom – oslavovania výročia konca vojny podľa moskovského času. Ale všetkým čo robí. Korupciou, ktorú povýšil na štátnu doktrínu, devastáciou súdnictva, ignorovaním rozloženia a kontrolovania moci, postupnou deštrukciou liberálnej demokracie.
Viac v mojom dnešnom blogu,
ktorý, ak sa Vám páči, môžete podporiť aj hlasovaním TU.

Za každý hlas už teraz ďakujem 😉

Štefánik sa veru nemýlil… (blog)

M. R. Štefánik: “Vy rozumiete, že musíme zostať nepremožiteľnými nepriateľmi boľševizmu. (ja dopĺňam: a fašizmu) Boľševizmus (a fašizmus) je negácia demokratizmu; boľševizmus hovorí, kričí, reve – demokracia myslí, poučuje, presvedčuje; boľševizmus buráca najnižšími pudmi, demokracia apeluje na česť a svedomie; boľševizmus sťahuje blížnemu kožuch, demokracia šije plášť pre všetkých, aj pre bedára…”

Viac v mojom novom blogu, ktorý si prečítajte tu.
Ak sa Vám páči, zahlasovať zaň môžete tu.

Za každý hlas už teraz ďakujem 😉

Dnes si pripomíname výročie tragickej smrti generála M.R. Štefánika, za vznik ČSR si zaslúži štátny sviatok (stanovisko)

Dnes si pripomíname tragickú smrť významného slovenského politika a štátnika, M.R. Štefánika. Pre Demokratov Slovenska je to najvýznamnejšia politická osobnosť novodobých dejín Slovenska. Bez jeho zásluh by nevznikla prvá Československá republika a tým ani súčasná Slovenska republika. Je preto hanbou Slovenska keď si takúto osobnosť nevieme uctiť štátnym sviatkom, ktorý by si určite zaslúžil. Ľudo Kaník ako poslanec NR SR viackrát, opakovane predkladal návrh zákona, ktorým by sa 28. október, deň vzniku ČSR, vyhlásil štátnym sviatkom z názvom: „Deň úcty k dielu M.R. Štefánika – vznik samostatného česko-slovenského štátu“. Vznik Československa bolo vrcholným politickým dielom gen. Štefánika a preto si takýto štátny sviatok plne zaslúži. Zároveň pre Slovensko znamenalo započatie cesty národnej emancipácie a postupne vytváranie predpokladov pre vznik vlastnej štátnosti. Vyzývame preto poslancov NR SR aby si tento návrh osvojili a predložili ho na rokovanie NR SR tak, aby po jeho schválení sme mohli už najbližší 28. október oslavovať ako deň úcty k dielu M.R. Štefánika.

Demokrati Slovenska

Fico, Bugár, najlepší spojenci Kotlebu (komentár)

Pred voľbami skoro nikto nechcel veriť tomu, že Kotleba bude v parlamente. Ja som už dva roky predtým napísal, že sa tak stane. Dnes sa vrece roztrhlo s návrhmi, ako sa k tomu treba postaviť. A ako zastaviť rastúcu podporu extrémizmu. A opäť to ide úplne mimo cieľa. Už pred dvomi rokmi som napísal: Zlý a nespravodlivý sociálny systém vždy vedie k rastu nespokojnosti ľudí, vytvára pocit frustrácie, pocity nespravodlivosti, je živnou pôdou pre vznik extrémistických riešení. Túto vetu som v mnohých variantoch mnohokrát povedal v parlamente pri predkladaní návrhov zákonov, ktorých cieľom bolo odstrániť tento stav. Odpoveďou bola ignorácia, popieranie toho, že tieto problémy existujú, obviňovanie z populizmu aj rasizmu.

Viac v mojom dnešnom komentári v DenníkuN tu.

Ak súhlasíte, budem rád keď ma podporíte hlasovaním tu.
Za každý hlas vopred ďakujem 😉

Podpora vlády kvôli obave z extrémistov, ktorých de facto stvorila? To nie je riešenie! (stanovisko)

Prezident vyjadril vo svojom vystúpení v parlamente po hlasovaní o dôvere vláde obavu o pokračovanie a osud demokracie na Slovensku. Potiaľ by sa ním dalo súhlasiť. Demokracia nie je samozrejmá a silnejú hlasy, ktoré ju spochybňujú, čo je podľa Demokratov Slovenska nebezpečné. Prezident ale vlastne nepriamo vyzval na väčšie pochopenie pre vládu a de facto ju podporil. V obave o to, že ľudia sa od demokracie v sklamaní odvrátia a extrémizmus zosilnie. Obávame sa, že to tak jednoduché nie je. Extrémizmus totiž silnie ako reakcia na maskovanie a neriešenie problémov, ktoré chronicky trápia ľudí. Ak sa nezačnú riešiť, žiadne utlmovanie kritiky nepomôže. Žiadna koalícia ochotných, ku ktorej vyzval prezident, ak to majú byť len ochotní hrať pred ľuďmi divadlo, pred nárastom extrémizmu žiadnu hrádzu nepostaví.
Problém je, podľa presvedčenia strany Demokrati Slovenska, že táto vláda nemá na to, aby zásadné problémy riešila, lebo sa obsahovo len málo líši od tej predchádzajúcej. A nemá ani vôľu uvedomiť si, kde sa stali chyby a zdá sa, že nemá ani vôľu zmeniť štýl a spôsob akým vykonáva politiku a vládne. Je to predsa vláda kontinuity. Slovensko ale nepotrebuje kontinuitu s tým spôsobom a štýlom, ktoré priniesol do politiky Ficov Smer. Potrebuje očistu od tohto spôsobu politiky a vlády. Potrebuje vládu v prospech bežných ľudí. A to je opak kontinuity s vládou Smeru.

Ľudo Kaník
predseda Demokratov Slovenska

Daňové raje porazíme len nižšími daňami (komentár)

Škandál menom Panama papers odhaľuje nielen schránkové firmy prepojené na politikov, ale aj slabiny súčasného daňového systému. Jeden z motívov, pre ktorý vlastne vznikli daňové raje, je totiž ten, že predovšetkým veľké firmy majú snahu a aj možnosti optimalizovať, teda znižovať svoje daňové zaťaženie. Aj keď si to možno mnohí na prvý pohľad neuvedomia, je to zákonitý dôsledok existencie progresívnych daní zo zisku, vysokého daňového zaťaženia, ktoré sa rozšírilo po celom svete a je presadzované a obhajované najmä ľavicovými politikmi. Aké riešenie navrhujem ja?
Viac v mojom komentári tu.

Ak súhlasíte, budem rád, ak podporíte hlasovaním tu.

Za každý hlas ďakujem 😉

Fico 3. je len pokračovaním Fica 2. (stanovisko k programovému vyhláseniu vlády)

Programové vyhlásenie vlády je najlepšie charakterizované názvom, ktoré mu sama vláda dala. Kontinuita. Je to vládny program, ktorý ukazuje svojim obsahom kontinuitu s predchádzajúcou Ficovou vládou a je jej pokračovaním a potvrdením vlády bez akejkoľvek zásadnej zmeny obsahu vládnutia. Je plné všeobecných fráz a floskúl a má len veľmi málo konkrétnych, merateľných cieľov. Z hľadiska jeho obsahu je to klasický program ľavicovej vlády s niektorými kozmetickými úpravami smerujúcich viac k stredu.

Dozvedáme sa z neho napr. že nemožno očakávať zníženie cien energií pre celý podnikateľský sektor, ale že vláda počíta so selektívnym zvýhodňovaním niektorých podnikateľov, ktorým je pripravená ceny energií znižovať. A čo ďalšie oblasti?

 

Teroristické útoky v Bruseli sa týkajú nás všetkých (stanovisko)

Teroristické útoky v Bruseli ukazujú, že boj s terorom bude trvalou súčasťou nášho života. Európa je vo vojne s islamským terorizmom a treba si to naplno uvedomiť a podľa toho sa aj správať. Musíme napraviť chyby minulosti, ktoré umožnili vznik komunít, ktoré nie sú začlenené do nášho európskeho prostredia a snažia sa ovládnutie Európu ako takú a vnútiť jej iný spôsob života. Západná civilizácia, ktorej sme súčasťou je, ohrozovaná. Preto opatrnosť a obozretnosť pri prijímaní migrantov do Európy je plne na mieste. Je preto potrebné veľmi dôsledne chrániť vonkajšie hranice Európskej únie, zadržiavať migrantov, ktorí nelegálne prekračujú hranice hneď na hraniciach, zmeniť legislatívu tak, aby mohli byť umiestnení v záchytných táboroch, v ktorých bude prebiehať azylová procedúra. Do Európy môžu byť umožnený vstup len tým, ktorí dostanú azyl, ostatní musia byť vrátení späť do krajiny pôvodu. Rovnako treba postupovať aj voči tým, ktorí sa v rámci lavíny nelegálnej migrácie už dostali do Európy.

Obetiam teroristický útokov patrí naša úprimná sústrasť a súcit. Je potrebné si uvedomiť, že sa nás to týka rovnako ako tých, ktorí boli tentokrát v Bruseli. Je našou spoločnou zodpovednosťou chrániť Európu, chrániť západnú civilizáciu, ktorej sme plnoprávnou súčasťou.

Ľudo Kaník
Demokrati Slovenska